Fixační průtažná (stretch) fólie byla vyvinuta zejména pro balení a fixaci paletově přepravovaného zboží. Chrání je proti rozsypání, mechanickému poškození a povětrnostním vlivům během přepravy. Fixace zboží se provádí pouze ovinutím fólie potřebnou tahovou sílou bez tepelného působení. Ke smrštění fólie a tím i vzniku fixační síly dojde vlivem tvarové paměti fólie. Svou variabilitou, jednoduchostí použití a nízkými náklady často nahrazuje fixaci zboží vázacími páskami nebo paletizačními pytli při dosahování vysokých balících výkonů. Fólie jsou ekologicky nezávadné a plně recyklovatelné. Z hlediska potřebných balících výkonů se používají především dva hlavní způsoby balení - strojní a ruční.

Fixační fólie pro strojní balení

se výborně aplikuje v provozech s velkými objemy balení pomocí speciálních ovinovacích strojů. Fixační průtažné fólie pro strojní balení se vyznačují velkými náviny a vysokou průtažností, které ovinovací stroje dokáží optimálně využít.

Tloušťka
(µm)
Šířka
(mm)
Hmotnost
(kg)
12 500 17/18
15 500 17/18
17 500 17/18
20 500 17/18
23 500 17/18
30 500 17/18
35 500 17/18

Návin dle přání zákazníka.

Průtažnost fólie:
základní 150 - 180%
střed 200 - 250%
vysoká 250 - 320%

Fixační fólie pro ruční balení

Fixace zboží v provozech s malým balícím výkonem, k balení jednotlivých výrobků, nebo zboží s atypickým tvarem. Ruční manipulaci jsou přizpůsobeny hmotnosti cívek, mechanické vlastnosti a rozměry fólie.
Pro aplikaci ruční fixační fólie dodáváme různé druhy ručních odvíječů.

Tloušťka
(µm)
Šířka
(mm)
20 100
17 450
20 450
17 500
20 500
23 500

Váhy návinu dle přání zákazníka.

 

Možnost probarvení.